ருத்ரவீணை
ருத்ரவீணை பாகம்-2
ருத்ரவீணை பாகம்-2
Pages : 299

Credit : 40

Description :


      ருத்ரவீணை மொத்தம் மூன்று பாகங்கள் இரண்டாம் பாகத்தில் அடங்கியவை ருத்ரவீணை பாகம் - 2 'ருத்ரவீணை''' என்னும் பெயரில் உங்கள் கைகளில் தவழ்ந்துகொண்டிருக்கும் இந்த நாவல் எனது வித்தியாசமான முயற்சிகளில் ஒன்றாகும்.