தமிழ்த்
தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் செய்தி மலர்
தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் செய்தி மலர்
Pages : 29

Credit : 10

Description :


      தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் செய்தி மலர் அக்டோபர் மாத இதழ் 2014 * இறைவன் இயேசு இதயதெய்வம் அம்மா இருவருக்கும் ஒரே தீர்ப்பு! * தமிழ்த் திரைக்கலைஞர்களின் நேர்காணல்! * கவியரசு கண்ணதாசன் நினைவுநாள்!கவிஞரின் கடைசி பக்கம் கட்டுரை! * திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களிடம் லகர கணக்கில் கறக்கும் மக்கள் தொடர்பாளர்கள்! * திரைத் துறையினர் நடத்திய அறவழி உண்ணாவிரதப் போராட்டம்!