ஈஷா
ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ்
ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ்
Pages : 61

Credit : 5

Description :


      ஈஷா காட்டுப்பூ ஏப்ரல் மாத இதழ் 2015 * நான் கடவுளும் அல்ல!குருவும் அல்ல!நான் ஒரு மெக்கானிக்! * இனி இல்லை பரீட்சை பயம்! * மனிதன் மனிதனாகத்தான் மறுபிறப்பு எடுப்பானா! * பன்றிக் காய்ச்சலை விரட்ட வழி!டாக்டர் சாட்சி சுரேந்தர்! * சத்குருவின் ஜென்னல்!கனவுகளும் லட்சியங்களும் அவசியமா! * இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஈஷா கிரியா!