தமிழக
தமிழக அரசியல் - வார இதழ்
தமிழக அரசியல் - வார இதழ்
Pages : 49

Credit : 10

Description :


      தமிழக அரசியல் - வார இதழ் 13-04-2015 * சிந்திக்க வைத்த சிங்கம்!எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் * ரசிகர் மன்றங்களை ஒழிக்க புதுகட்சி! * மெல்லச் சாகும் ரேஷன் கடைகள்!மத்திய அரசின் ஸ்லோபாய்சன் திட்டம்! * ஒரு கையால் கொடுத்து மறு கையால் தடுப்பதா!தாகத்தில் தவிக்கும் புதுக்கோட்டை! * முடங்கிக் கிடக்கும் போக்குவரத்துக் கழகம்!அரசின் கொள்கை முடிவுகள் மாறுமா! * அரசியலே தலைநகரம்!