ஈஷா
ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ்
ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ்
Pages : 61

Credit : 5

Description :


      ஈஷா காட்டுப்பூ ஜுன் மாத இதழ் 2015 * ஈஷா காட்டுப்பூ யோகா சிறப்பிதழ்! * பூதசுத்தி என்றால் என்ன!சத்குரு * யோகா செய்யும்போது செய்யக் கூடியவை!செய்யக் கூடாதவை! * சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் அற்புதங்கள்! * யோகா தினத்தன்று சென்னையில் சத்குருவை சந்திப்போம்! * யோகா செய்தேன் புற்றுநோயில் இருந்து தப்பித்தேன்!டான் பாஷா