தமிழக
தமிழக அரசியல் - வார இதழ்
தமிழக அரசியல் - வார இதழ்
Pages : 49

Credit : 10

Description :


      தமிழக அரசியல் - வார இதழ் 06-07-2015 * தளபதி மாறிட்டாருப்பா..!மகிழ்ச்சியும் எதிர்பார்ப்பும்! * கொங்கு மண்டலத்தை கொலை மண்டலமாக்கும் சதுரங்க வேட்டை! * சொன்னதைச் செய்யவில்லையே ரஜினி!வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்! * சூரியனை இல்லாமல் ஆக்குவார் அம்மா!இப்தார் அரசியல் * போலிச் சான்றிதழ்...மாற்றுத் திறனாளிகளின் வாய்ப்பைப் பறிக்கும் ஏமாற்றுத் திறனாளிகள்! * திருடனிடமே திருடிய போலீஸ்!புதுக்கோட்டை தங்கக் கொள்ளை பூதம்!