குற்றம்
குற்றம் பார்க்கின்
குற்றம் பார்க்கின்
Pages : 122

Credit : 30

Description :


      இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை மாப்பிள்ளைச் சக்கரம் எல்லாமே அப்பாதான் அஞ்சலை வந்தாள் சிந்திச்சுப் பார்த்து குற்றம் பார்க்கின் விரிசல் கொலுசே.. கொலுசே.. வடு பிரும்மா காணாமல் போன அப்பா ஏன் அப்படி சொன்னான்? ஒரு நல்ல முடிவு முகூர்த்த வேளையில் குறுக்கே பேசாதீங்க! வடிகால் கோழைகள் மாலை மயக்கம் துபாய் கணவனின் மனைவி! யாவரும் சமம்