இலக்கியங்களில்
இலக்கியங்களில் சிவபெருமான்
இலக்கியங்களில் சிவபெருமான்
Pages : 255

Credit : 30

Description :


      இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி * மும்மூர்த்திகள் * சின்ன காவனம் சிவன் ஆலயம் * நிலை மாறிய நந்திதேவர் * அரச மர வழிபாடு * திருமுறைகளில் திருக்கயிலாயம்