மஹாபாரதக்
மஹாபாரதக் கதைகள்
மஹாபாரதக் கதைகள்
Pages : 450

Credit : 35

Description :


      இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * பாரதம் பிறந்த கதை * சபதமும் சாபமும் * கண்ணைக் கெடுத்த கதை * மலை வாசமும் சொர்க்க வாசமும் * சகுனி சொன்ன யோசனை * இருள் நிறைந்த இதயம் * கர்ணனது கடைசி நாள்