ஹாய்
ஹாய் மதன்!-1
ஹாய் மதன்!-1
Pages : 170

Credit : 30

Description :


      ஹாய் மதன் கேள்வி பதில் பகுதியில் ஒன்று கேள்வி: நிமிர்ந்துநின்றால் திமிரா? என்று ஏசுகிறார்கள். படுத்தால் ஏறி மிதிக்கிறார்கள். நான் என்னதான் செய்வது? பதில் : தவழ்ந்து போய்ப் பாருங்களேன். குழம்பிப்போய் விட்டு விடுவார்கள்.