மதன்
மதன் ஜோக்ஸ்-2
மதன் ஜோக்ஸ்-2
Pages : 137

Credit : 25

Description :


      ஆசிரியர்:'ஏண்டா உன் கையெழுத்து இத்தனை மோசமா இருக்கு..?' மாணவன்:'கோவிச்சுகாதீங்க சார் ஒருவேளை டாக்டர்ஆகப் போறேனோ என்னவோ...'''''''