அழகர்
அழகர் கோயில்
அழகர் கோயில்
Pages : 405

Credit : 35

Description :


      அழகர் கோயில் சங்க இலக்கியமான பரிபாடலில் பெயர்சுட்டிச் சொல்லப்படும் திருமால் திருப்பதி - அழகர் கோயில். இதை சிலப்பதிகாரம், திருமால் குன்றம் என்கிறது. இக்கோயிலின் வரலாற்றை திருப்பிப் பார்ப்பதன் மூலம் ஆன்மீக எல்லைதாண்டி சமூக தளத்துக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறார். தொ.பரமசிவன்