அசோகமித்திரன்
அசோகமித்திரன் சிறுகதை ஐந்தாம் தொகுதி
அசோகமித்திரன் சிறுகதை ஐந்தாம் தொகுதி
Pages : 267

Credit : 30

Description :


      அசோகமித்திரன் சிறுகதை ஐந்தாம் தொகுதி அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள் மொத்தம் ஐந்து தொகுதிகள் ஐந்தாம் தொகுதியில் அடங்கியவற்றில் சில * அப்பாவின் சிநேகிதர் * சாமியாருக்கு ஒரு மணப்பெண் * சிவகாமியின் மரணம் * யாருக்கு நன்றி தெரிவிப்பது? * டாக்டருக்கு மருந்து * பவள மாலை