நெப்போலியன்
நெப்போலியன் சக்கரவர்த்தியான சாமானியன்
நெப்போலியன் சக்கரவர்த்தியான சாமானியன்
Pages : 304

Credit : 30

Description :


      நெப்போலியன் சக்கரவர்த்தியான சாமானியன் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * வீரத்தின் விளைநிலம் * பயங்கரவாத ஆட்சியின் பேயாட்டம் * சகலகலாவல்லன்:ஓர் அசல் * நெப்போலியன் கைக்கு வந்தது ஆட்சி அதிகாரம் * கனவு நனவாகும் தருணம் இது ஒரு தேசத்தின் போராட்ட வரலாறு மட்டுமல்ல வெற்றிக் காவியமாய் விரியும் ஒரு சக்கரவர்த்தியின் வரலாறு...!