செட்டிநாடு
செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் சமையல் அசைவம் சைவம்
செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் சமையல் அசைவம் சைவம்
Pages : 115

Credit : 30

Description :


      செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் சமையல் அசைவம் சைவம் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில அசைவ வகைகள் * செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி * சுறா புட்டு * பட்டர் சிக்கன் மசாலா * கறி முள்ளங்கி குருமா சைவ வகைள் * கத்தரிக்காய் வதக்கல் * பீட்ரூட் அல்வா * மல்லிச்சோறு * காரைக்குடி அடை