சைவச்சமையல்/
சைவச்சமையல்
சைவச்சமையல்
Pages : 174

Credit : 30

Description :


      தாமுவின் சைவச்சமையல் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * சைவப் பிரியாணி * திருநெல்வேலி சாம்பார் * கொத்தமல்லித் துவையல் * வாழைப்பூ - முருங்கைக்கீரைப் பொரியல் * மைசூர் ரசம் * மாவடு ஊறுகாய்