சைவச்சமையல்-2/
சைவச்சமையல்-2
சைவச்சமையல்-2
Pages : 178

Credit : 30

Description :


      தாமுவின் சைவச்சமையல்-2 இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * வெஜிடபிள் புலாவ் * கோதுமை பாயாசம் * சுண்டைக்காய் புளிக் குழம்பு * வெஜிடபிள் சூப் * கருவேப்பிலைத் துவையல் * வாழக்காய் பொடிமாஸ்