எளிய
எளிய கோதுமை உணவுவகைகள்
எளிய கோதுமை உணவுவகைகள்
Pages : 167

Credit : 30

Description :


      தாமுவின் எளிய கோதுமை உணவுவகைகள் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * சுக்கா சப்பாத்தி * கோதுமை வெந்தய ரொட்டி * வெஜிடபுள் கோதுமை ரவை பிரியாணி * ரவா கிச்சடி * கோதுமை லட்டு * கோதுமை பக்கோடா