ஸ்பெஷல்
ஸ்பெஷல் அசைவ சமையல்
ஸ்பெஷல் அசைவ சமையல்
Pages : 165

Credit : 30

Description :


      தாமுவின் ஸ்பெஷல் அசைவ சமையல் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * சுறா பூண்டு குழம்பு * முட்டை புஜ்ஜியா * மொறுமொறு சிக்கன் * மட்டன் குருமா * சிக்கன் தேங்காய் பால் குருமா * ஈரல் முந்திரிப் பருப்பு வறுவல்