ராஜேஷ்குமாரின்
ராஜேஷ்குமாரின் சிறுகதைத் தொகுப்புகள்
ராஜேஷ்குமாரின் சிறுகதைத் தொகுப்புகள்
Pages : 174

Credit : 30

Description :


      ராஜேஷ்குமாரின் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் இந்த புத்தகத்தில் அடங்கியவற்றில் சில * கட்டாபிரபா அணைக்கட்டில் ஆசையாய் ஒருத்தி * ஆற்றின் நடுவே ஒரு பரிசல் * அவன் உன்னைத் தொட்டதற்காக * கைகள் கால்கள்! * விமலா வித்தியாசமானவள்