கனவுத்
கனவுத் தொழிற்சாலை
கனவுத் தொழிற்சாலை
Pages : 247

Credit : 30

Description :


      கனவுத் தொழிற்சாலை இந்தக் கதை முழுக்க முழுக்க பட உலகையே பின்னணியாகக் கொண்டு பின்னபட்டிருகிறது. இந்தக் கதையின் முதல் அத்தியாயத்தை நடிகை லக்ஷ்மி இடமும் , டைரக்டர் மகேந்திரன் இடமும் கொடுதுப் படிக்க சொன்ன பிறகு சுஜாதாவுடன் அவர்கள் விவாதித்தனர். சுஜாதா