தங்கக்காடு/
தங்கக்காடு
தங்கக்காடு
Pages : 212

Credit : 30

Description :


      தங்கக்காடு நாவல்கள் ஏராளமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். தங்கக்காடு நாடி ஜோதிடம் உண்மையா? பொய்யா? என்பது பற்றியது. நானே வருவேனில் காட்டுச் சாமியான முனி தீர்ப்பு தருவதற்காகத் தானே நேரில்வருகிறது. எல்லாக் கதைகளிலும் எதிர்மறைக் கருத்துக்களுக்கும் இடம் இருக்கிறது. இறுதியில் எப்படி முடிந்தால் அந்த நாவலுக்கு நல்லதோ அப்படி முடித்துள்ளேன். இந்திரா சௌந்தர்ராஜன்