இந்தியாவிலிருந்து
இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் வரை
இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் வரை
Pages : 370

Credit : 35

Description :


      இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் வரை தீவிரவாதம் என்ற கேன்சர் பாகிஸ்தானில் இருந்துதான் உலகமெங்கும் பரவுகிறது. இதை ஆபரேஷன் செய்தாவது அகற்ற வேண்டும். தவறினால் உலகத்தையே அது அரித்து விடும். அமெரிக்கஜனாதிபதி ஒபாமா