மாவிலைத்
மாவிலைத் தோரணம்
மாவிலைத் தோரணம்
Pages : 164

Credit : 30

Description :


      மாவிலைத் தோரணம் காதலுக்காக எல்லாரையும் உதறித் தள்ளிவிட்டு எதிர்நீச்சல் போட்டு திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் ஜோடியின் இன்பமான வாழ்வின் காதல் கதை.