ஈஷா
ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ்
ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ்
Pages : 61

Credit : 5

Description :


      ஈஷா காட்டுப்பூ - மாத இதழ் 09-10-2013 * இது மலை அடிவாரம் இல்லை! கலை அடிவாரம்! கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் வெள்ளியங்கிரி விசிட்! * சென்னை மூன்றே நாட்களில் ஒளிர்ந்தது! * என்ன வேணும்...! எண்ணெய் வேணும்! * மனிதன்... தெய்வம்... யாகம்..! * சத்குரு சொன்ன குட்டிக் கதைகள்! * அறிவியல் என்றால் என்ன!