பார்த்திபன்
பார்த்திபன் கனவு

பொன்னியின்
பொன்னியின் செல்வன் (பாகம் -1)

பொன்னியின்
பொன்னியின் செல்வன்-2

பொன்னியின்
பொன்னியின் செல்வன் (பாகம் -3)

பொன்னியின்
பொன்னியின் செல்வன் (பாகம் -5)

சிவகாமியின்
சிவகாமியின் சபதம்-1

சிவகாமியின்
சிவகாமியின் சபதம்-2

சிவகாமியின்
சிவகாமியின் சபதம்-3

சிவகாமியின்
சிவகாமியின் சபதம்-4

சோலைமலை
சோலைமலை இளவரசி

அலை
அலை ஓசை -1

மோகினித்
மோகினித் தீவு

மகுடபதி/
மகுடபதி

கள்வனின்
கள்வனின் காதலி

கல்கியின்
கல்கியின் சிறுகதைகள் தொகுப்பு -11

அலை
அலை ஓசை - 2

பொன்னியின்
பொன்னியின் செல்வன் (பாகம் -4)

எரிமலை
எரிமலை -3

பிரளயம்
பிரளயம் -4