நின்னைச்
நின்னைச் சரணடைந்தேன்

நந்தவனத்தில்
நந்தவனத்தில் சில மனிதப்பூக்கள்

உன்னிடம்
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்

ஆகாய
ஆகாய கங்கை

துன்பம்
துன்பம் நேர்கையில்...

ஆசை
ஆசை முகம் மறந்தாயோ?

தென்னங்காற்று/
தென்னங்காற்று

தாயுமானவன்/
தாயுமானவன்

ஆகாயம்
ஆகாயம் உள்ளவரை

ஆசையே
ஆசையே அலை போலே..

வருவாள்
வருவாள் காதல் தேவதை...

பரசுராமன்/
பரசுராமன்

வித்தியா
வித்தியா சுப்ரமணியம் மயிலிறகு

சின்னஞ்சிறு
சின்னஞ்சிறு கிளியே!

இன்னொரு
இன்னொரு வனவாசம்

அவள்
அவள் முகம் காண...

வலம்புரிச்
வலம்புரிச் சங்கு

பெண்வண்ணம்
பெண்வண்ணம் கண்டேன்

உப்புக்கணக்கு/
உப்புக்கணக்கு

ஆனந்த
ஆனந்த அலைகள்

ஆகாசத்
ஆகாசத் தூது

நிலவைத்
நிலவைத் தேடும் வானம்

அந்த
அந்த மாலை மயக்கம்...

கோபுர
கோபுர கலசங்கள்

அம்மா
அம்மா பிள்ளை

ஆகாயம்
ஆகாயம் அருகில் வரும்

புருஷநிலா/
புருஷநிலா

ராதா
ராதா மாதவம்

என்னுயிரே.../
என்னுயிரே...

நெருங்கி
நெருங்கி வா நிலவே!

சூரிய
சூரிய கிரகணம்

கனவே
கனவே கலையாதே!

விட்டில்
விட்டில் பூச்சிகள்

என்ன
என்ன தவம் செய்தனை!

கல்யாணப்
கல்யாணப் பல்லக்கு!

அன்புக்குப்
அன்புக்குப் பஞ்சமில்லை!

தெளிந்த
தெளிந்த நிலவு!

மலர்களே
மலர்களே மலருங்கள்!

நிலா
நிலா வரும் நேரம்

இரண்டு
இரண்டு மனம் வேண்டும்!

கோபிகா
கோபிகா ஸ்திரீகள்

வானவில்
வானவில் மனிதர்கள்

உள்ளமெல்லாம்
உள்ளமெல்லாம் உன் வசமாய்

வந்தாள்
வந்தாள் சென்றாள் வென்றாள்

மாதவிப்
மாதவிப் பொன் மயில்

மாய
மாய மான்

நிலவின்
நிலவின் மறுபக்கம்

கல்யாணச்
கல்யாணச் சதுரங்கம்