தீண்டிச்
தீண்டிச் சென்ற தென்றல்

நினைத்து
நினைத்து மறுகுதடி நெஞ்சம்

மனதை
மனதை வருடிய மயிலிறகே...!

நெஞ்சில்
நெஞ்சில் உந்தன் நினைவே!

மௌனம்
மௌனம் கலைந்த தேவதை

உயிரில்
உயிரில் கலந்த கீதம்

உள்ளம்
உள்ளம் உன் வசமானதடி

இமையாக
இமையாக நானிருப்பேன்...!

நான்
நான் உன்னை நீங்கமாட்டேன்!

சுவாசமாய்க்
சுவாசமாய்க் கலந்தவளே!