அல்வா
அல்வா மற்றும் குழந்தசாமி

யாமிருக்க
யாமிருக்க பயமேன் மற்றும் பெரியதம்பி

எப்பவும்
எப்பவும் நீ ராஜா மற்றும் மகாபாரதத்தில் மங்காத்தா

ஜஸ்ட்
ஜஸ்ட் ஜாலி பாகம்-1-2

மனைவிகள்
மனைவிகள் ஜாக்கிரதை மற்றும் திரும்பிவந்த மனைவி

தத்துப்
தத்துப் பிள்ளை மற்றும் அதிஷ்டக்காரன்

பெரியப்பா
பெரியப்பா மற்றும் வால் பையன்

சிரிப்பு
சிரிப்பு உங்கள் சாய்ஸ் மற்றும் எல்லாமே தமாஷ் தான்