பால்
பால் நிலா

பொன்மகள்
பொன்மகள் வந்தாள்

வீசுகின்ற
வீசுகின்ற காற்றில் விளைகின்ற சுகமே!

சொந்தம்
சொந்தம் எந்நாளும் தொடர்கதைதான்

மானே!
மானே! மானே! மானே!

நிலவோடு
நிலவோடு வான்முகில்

வீடு
வீடு வந்த வெண்ணிலவு

உன்னை
உன்னை நான் சந்தித்தேன்

ஓங்கி
ஓங்கி வரும் உவகை ஊற்று

நாளை
நாளை வரும் நிலவு

என்றென்றும்
என்றென்றும் உன்னோடுதான்

ஒன்றுபட்ட
ஒன்றுபட்ட உள்ளங்கள்

தந்து
தந்து விட்டேன் என்னை!

உள்ளம்
உள்ளம் மறக்குதில்லை உன்னை

இறைவன்
இறைவன் கொடுத்த வரம்

ஆசை
ஆசை ஆசை ஆசை

என்
என் உயிர் நீதானே?

காவியமோ!ஓவியமோ!/
காவியமோ!ஓவியமோ!

என்ன
என்ன என்ன ஆசைகளோ..!

புன்னகையில்
புன்னகையில் புது உலகம்

காற்று
காற்று வெளியிடை கண்ணம்மா

அழகு
அழகு மயில் ஆடும்

எனது
எனது சிந்தை மயங்குதடி

மனதின்
மனதின் வார்த்தை புரியாதோ...!

வெண்ணிலா
வெண்ணிலா சுடுவதென்ன

பார்த்த
பார்த்த இடத்தில் எல்லாம்

எல்லாம்
எல்லாம் உனக்காக...

கண்ணால்
கண்ணால் பார்த்த வேளை!

உள்ளம்
உள்ளம் கொள்ளை போகுதே

உன்
உன் முகம் கண்டேனடி

புது
புது வைரம் நான் உனக்கு

கண்ணும்
கண்ணும் கண்ணும் கலந்து

பொழுது
பொழுது விடிகிற வேளையிலே!

காதல்
காதல் வைபோகமே!

சொர்க்கத்திலே
சொர்க்கத்திலே முடிவானது

தண்ணீரிலே
தண்ணீரிலே தாமரைப்பூ

உன்னைத்தழுவடிலோ
உன்னைத்தழுவடிலோ கண்ணம்மா

திக்குத்
திக்குத் தெரியாத காட்டில்

விடியலைத்
விடியலைத் தேடும் பூபாளம்

காக்கும்
காக்கும் இமை நானுனக்கு

நான்
நான் என்பதும் நீ என்பதும்

கண்ணே
கண்ணே கண்மணியே

கண்ணன்
கண்ணன் மனம் என்னவோ!

நாள்
நாள் நல்ல நாள்

தவம்
தவம் பண்ணிடவில்லையடி

இருளுக்குப்பின்
இருளுக்குப்பின் வரும் ஜோதி

வண்ணவிழிப்
வண்ணவிழிப் பார்வையிலே

காதலெனும்
காதலெனும் சோலையிலே

உறங்காத
உறங்காத கண்கள்

தொடுகோடுகள்/
தொடுகோடுகள்

வெண்மையில்
வெண்மையில் எத்தனை நிறங்கள்

காதல்கொண்டது
காதல்கொண்டது மனசு!

அடி
அடி வாழை

ஒரு
ஒரு மலர்

வளை
வளை ஓசை

வல்லமை
வல்லமை தந்துவிடு

ஒரு
ஒரு கல்யாணத்தின் கதை மற்றும் தரங்கிணி

வாணியைச்
வாணியைச் சரணடைந்தேன்

ஏற்றம்
ஏற்றம் புரிய வந்தாய்

கண்டநாள்
கண்டநாள் முதலாய்...

உன்னை
உன்னை விட்டால் யாரும் இல்லை

எனக்காகவே
எனக்காகவே நீ

மைவிழி
மைவிழி மயக்கம்

விடியலைத்
விடியலைத் தேடி...

கற்பனையோ
கற்பனையோ அற்புதமோ

வைர
வைர மலர்

மயங்குகிறாள்
மயங்குகிறாள் ஒரு மாது

நிலா
நிலா காயும் நேரம்

மாலை
மாலை மயங்குகின்ற நேரம்

பொங்கட்டும்
பொங்கட்டும் இன்ப உறவு

ஊனமறு
ஊனமறு நல்லழகே

சுகம்
சுகம் தரும் சொந்தங்களே

பார்க்கும்
பார்க்கும் விழி நானுனக்கு

வந்து
வந்து போகும் மேகம்

லாவண்யா/
லாவண்யா

நெஞ்சே
நெஞ்சே நீ வாழ்க

பாலைப்
பாலைப் பசுங்கிளியே

வேளை
வேளை வந்த போது

உள்ளமதில்
உள்ளமதில் உன்னை வைத்தேன்

அதற்கொரு
அதற்கொரு நேரமுண்டு

என்
என் கண்ணில் பாவையன்றோ

என்னை
என்னை யாரென்று எண்ணி...

பூங்காற்று/
பூங்காற்று

சாந்தினி/
சாந்தினி

இனி
இனி வரும் உதயம்

ஜோடிப்புறாக்கள்/
ஜோடிப்புறாக்கள்

ரோஜா
ரோஜா முள்

நெஞ்சிருக்கும்
நெஞ்சிருக்கும் வரைக்கும்

அவனும்
அவனும் அவளும்

கீதா
கீதா

சிவப்பு
சிவப்பு ரோஜா

நாதசுர
நாதசுர ஓசையிலே

எல்லோருக்கும்
எல்லோருக்கும் ஆசை உண்டு

கனவு
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

மதுமதி/
மதுமதி

நினைப்பதெல்லாம்
நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால்

மெல்லத்
மெல்லத் திறந்தது கதவு

ராமன்
ராமன் தேடிய சீதை

என்
என் உயிரே கண்ணம்மா

நேசம்
நேசம் மறக்கவில்லை நெஞ்சம்

தூயசுடர்
தூயசுடர் வானொளியே

நந்தினி/
நந்தினி

உயிரில்
உயிரில் கலந்த உறவே

கான
கான மழை நீ எனக்கு

பொன்
பொன் மானைத்தேடி

பானுமதி/
பானுமதி

வாணி/
வாணி

வசந்தமல்லி/
வசந்தமல்லி

தண்ணீர்
தண்ணீர் தணல்போல் தெரியும்

பக்கத்தில்
பக்கத்தில் ஒரு பத்தினிப்பெண்

காத்திருக்கிறேன்
காத்திருக்கிறேன் ராஜகுமாரா

யாருக்கு
யாருக்கு மாலை?

பிரிய
பிரிய மனம் கூடுதில்லையே

வைகறை
வைகறை வெல்லும்

உயிராய்
உயிராய் இருக்க வருவாயா?

இந்த
இந்த மனம் எந்தன் சொந்தம்

அன்பின்
அன்பின் தன்மையை அறிந்தபின்னே...

வாழும்
வாழும் முறைமையடி...

அமுதம்
அமுதம் விளையும்

தீக்குள்
தீக்குள் விரலை வைத்தேன்

நேச
நேச முகம் மறக்கலாமோ

குடியிருக்க
குடியிருக்க நீ வரவேண்டும்...

கிழக்கு
கிழக்கு வெளுத்ததம்மா

நின்னையே
நின்னையே ரதியென்று

முதல்
முதல் முதலாகப் பார்த்த போது

கொஞ்சம்
கொஞ்சம் நிலவு கொஞ்சம் நெருப்பு

நெஞ்சோடு
நெஞ்சோடு நெஞ்சம்

நினைவு
நினைவு நல்லது வேண்டும்

சோலை
சோலை மலரே காலைக் கதிரே

காதல்
காதல் ஒருவனைக் கைப்பிடித்தேன்

வாழ்வென்பது
வாழ்வென்பது உன்னோடுதான்

உண்மையைத்
உண்மையைத் தவிர வேறில்லை

தென்றல்
தென்றல் வீசி வரவேண்டும்

ஒன்று
ஒன்று சேர்ந்த அன்பு மாறுமா...

அவள்
அவள் எங்கே பிறந்திருக்கிறாளோ!

காற்றினிலே
காற்றினிலே அவள் தென்றல்

நான்
நான் கண்டெடுத்த பொன் மலரே!

கண்டுகொண்டேன்
கண்டுகொண்டேன் காதலை...

வாழ்வு
வாழ்வு என் பக்கம்