நந்திபுரத்து
நந்திபுரத்து நாயகி-1-1

நந்திபுரத்து
நந்திபுரத்து நாயகி-1-2

நந்திபுரத்து
நந்திபுரத்து நாயகி-2-1

நந்திபுரத்து
நந்திபுரத்து நாயகி-2-2

நந்திபுரத்து
நந்திபுரத்து நாயகி-3

அர்த்தமுள்ள
அர்த்தமுள்ள ஆலயங்கள்

வாதாபி
வாதாபி விஜயம்

வந்தியத்தேவன்
வந்தியத்தேவன் வாள்

வல்லத்து
வல்லத்து இளவரசி

சரித்திரக்
சரித்திரக் கதைகள் தொகுதி-1

குலோத்துங்கன்
குலோத்துங்கன் சபதம்

சரித்திரக்
சரித்திரக் கதைகள் தொகுதி-2

சோமதேவரின்
சோமதேவரின் உயில்

கோவூர்கூனன்/
கோவூர்கூனன்

தெற்கு
தெற்கு வாசல் மோகினி

நினைத்துப்
நினைத்துப் பார்க்கிறேன்