சார்லி
சார்லி சாப்ளின்

எனது
எனது போராட்டம்

அசரீரி/
அசரீரி

தேன்
தேன் சொட்டும் இன்பத் துளிகள்

பஞ்ச
பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

இன்ப
இன்ப வாழ்க்கை

காம
காம சூத்திரம்

சிறுவர்
சிறுவர் நீதிக் கதைகள்

அண்ணாவின்
அண்ணாவின் பேருரைகள்

சிரித்தாலே
சிரித்தாலே இனிக்கும் ஜோக்ஸ்

200
200 நோய்களுக்கு யூனானி மருத்துவம்

வழிபாடும்
வழிபாடும் சமயமும்

தஞ்சாவூரு
தஞ்சாவூரு ராணி

நெப்போலியன்
நெப்போலியன் சக்கரவர்த்தியான சாமானியன்

மாவீரன்
மாவீரன் அலெக்சாண்டர்

ஆயிரம்
ஆயிரம் நீதிக் கதைகள்

பொன்மொழிகள்/
பொன்மொழிகள்

மனிதன்
மனிதன் யார்?

பள்ளித்
பள்ளித் தோழன்